Van Lente Systeemintegratie B.V.

Complete ontruimingsinstallatie voor Zwanenberg

Zwanenberg Food Group in Almelo is in afgelopen weken voorzien van een compleet nieuwe ontruimingsinstallatie. Van Lente Systeemintegratie was hierbij verantwoordelijk voor het hele traject; Van engineering, uitvoering, oplevering, certificering tot aan beheer en onderhoud.

De bestaande ontruimingsinstallatie is vervangen door een compleet nieuwe installatie. Hiermee voldoet Zwanenberg weer aan de nieuwe richtlijnen en de laatst geldende normen.

We ontwierpen de installatie en legde een nieuwe lus met functiebehoud(*). We vervingen de oude componenten in het veld en legden daar waar nodig nieuwe schutbuizen aan. Er zijn twee nieuwe brandmeldcentrales en één nevelpaneel geplaatst in een netwerk  van twee lussen met componenten, handmelders en een slowwhoops.

Note (*): Functiebehoud

Tijdens een brand is het belangrijk dat de bekabeling ten behoeve van veiligheidssystemen, zoals ontruiminginstallaties, noodverlichting en brandmeldinstallaties, voor langere tijd betrouwbaar blijft functioneren. Functiebehoudsystemen zijn feitelijk voorzieningen (technisch en bouwkundig), die leiden tot het in stand houden van de elektrotechnische installatie bij brand voor 30 of 90 minuten. Dit alles volgens de Nederlandse richtlijn NPR 2576.

Zwanenberg Food Group