Van Lente Systeemintegratie B.V.

Waterstromen – Waterschap Rijn en Ijssel

Achtergrond

De afvalwater zuiveringsinstallatie Olburgen (beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel) wordt beheerd door Waterstromen. Bij deze zuiveringsinstallatie wordt energie gewonnen uit het afvalwater van aardappelverwerkende producent Aviko. Het avalwater van Aviko en het rioolwater van RWZI Oldenburg wordt vergist tot biogas.
Hierbij wordt zoveel energie geproduceerd dat naast directe levering van biogas aan Aviko, een deel van het biogas, dat middels een gasmotor wordt omgezet naar elektrische energie, wordt ingezet op de AWZI en het overige deel wordt teruggeleverd aan het net.

Oplossing

Naast de kosten- en tijdsbesparingen was het Aviko vooral te doen om verspilling van fossiele energiebronnen te voorkomen. Van Lente heeft de elektrotechnische installaties verzorgd.

Waterschap Rijn en IJssel