Van Lente Systeemintegratie B.V.

Waterinfrastructuur gemeente Almelo

Achtergrond
Gemeente Almelo hervormd haar waterinfrastructuur om hevige periode van regelval beter te kunnen managen. De watertaken van Gemeente Almelo bestaan uit het inzamelen en afvoeren of verwerken van stedelijk afvalwater en regenwater. Voor zover doelmatig nemen we maatregelen tegen grondwateroverlast. Uitbreiding, nieuwbouw en optimalisatie waren nodig om toekomstige pieken in regenwater te kunnen opvangen.

Oplossing
Van Lente heeft voor Gemeente Almelo diverse pompputten elektrotechnisch aangesloten. Het ging daarbij om het het upgraden van bestaande pompputten en nieuwbouw. Daarnaast zijn verschillende locaties bezocht t.b.v optimalisatie. Door software aanpassingen is het mogelijk gemaakt om verschillende schakels in de keten volledig geïntegreerd met elkaar samen te laten werken.

Pompputten Gemeente Almelo