Samenwerking Van Lente & Woningcooperatie Vivare

Samenwerking met woningcoöperatie Vivare op gebied van beveiligingstechniek

Recentelijk tekenden Van Lente Systeemintegratie B.V. een samenwerkingsovereenkomst met woningcoöperatie Vivare uit Arnhem.  Van Lente wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de brandmeld-, ontruiming-, en elektrotechnische installaties voor diverse panden.

Vivare kende reeds de werkwijze van Van Lente beveiligingstechniek en koos opnieuw, maar nu rechtstreeks, voor onze kennis en expertise. Naast het stukje vertrouwen is het voor beide partijen eveneens erg prettig dat Van Lente bekend is met de installaties en de communicatie –lijnen.

Vanuit onderhoud voert Van Lente de maandelijkse beheerderstaken en controles uit (4, 8 en 12-maandelijks). We zorgen voor de jaarlijkse certificering o.b.v. wet en regelgeving. Aanvullend lossen we storingen op en voeren wij modificaties uit. Modificaties komen voort uit reeds bestaande wensen, eventuele storingen en/of herstelpunten uit bestaande onderhoudsrapporten.

Als echte partner zullen wij Vivare ondersteunen en adviseren bij het gezamenlijk opstellen van een PvE (programma van eisen), Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het onderhoud en beheer voeren we uit voor diverse panden, van zorg, studenten, – tot sociale woningen.

We doen het goed, of we doen het niet!

Roy Jansen, teammanager Beveiligingstechniek en Eddy Dragstra (adviseur beveiligingstechniek): “We doen het goed, of we doen het niet! Dit wil zeggen, dat we de installaties netjes en exact volgens de geldende normen en wetgeving up-to-date brengen. We wijken hier niet vanaf. Daarnaast luisteren we goed naar onze klanten en kijken we naar de toekomstontwikkelingen. Doel is om storingen en acties, voortkomend uit de verschillende onderhoud/inspectierapporten, te reduceren.  Goed doordachte en uitgevoerd onderhoud- en beheerwerkzaamheden gaan deze kwaliteitsstap bewerkstelligen.”

Vivare aan het woord

Contractmanager Vivare, Rowdy Willemsen; “Deze overeenkomst betekent het startsein van een vruchtbare samenwerking. We richten onze organisatie in op kwaliteit en expertise, daar zoeken we de juiste partner bij. In o.a. Van Lente hebben we die gevonden: meedenken, samen sparren en verwachtingen waarmaken. Zo kunnen we samen een veilige leefomgeving voor de huurders realiseren.”

Erwin Daams, Contactbeheerder bij Vivare: “Het woord ‘samen’ in deze overeenkomst zegt alles. Er zal veel aandacht zijn om elkaar (het DNA van de beide bedrijven) te leren kennen. We willen toe naar korte lijnen, vertrouwen en een duidelijke upgrade van de kwaliteit van onze installaties.

Meer over beveiligingstechniek bij Van Lente 

Als familiebedrijf ontwerpen, monteren, beheren en onderhouden wij al bijna 90 jaar duurzame en complete oplossingen op het gebied van industriële automatisering, gebouwautomatisering (Meet & Regeltechniek), elektrotechnische,- brandmeld- en beveiligingssystemen.

Onze klanten optimaal beschermen door een goed werkende installatie, dat is wat we doen! Als echte ‘denkende doeners’ werken we graag nauw samen met onze klanten en weten we wat er verwacht mag worden van de verschillende systemen in diverse omgevingen. Samen zorgen we ervoor dat productiebedrijven en gebouweigenaren(utiliteit) slimmer, beter en storingsvrij kunnen werken.

Van Lente is een erkend beveiligingsbedrijf, zowel voor brandmeld-, als inbraakinstallaties. We werken voor klanten in de industrie, zorg, distributie, onderwijs, etc. In de zorg werken we o.a. voor Habion en Solis, in de industrie voor bijvoorbeeld Tanatex en Zwanenberg (Van der Laan).

Samenwerking Van Lente & Woningcooperatie Vivare
Samenwerking Van Lente & Woningcooperatie Vivare