Van Lente Systeemintegratie B.V.

Neuteboom Coffeeroasters

Achtergrond

Met een aanzienlijke productiecapaciteit is Neuteboom een serieuze koffiebrander die actief is in bijna geheel Europa. Neuteboom is in staat om grote volumes van één product te produceren, maar ook kleinere volumes in opdracht van klanten worden verzorgd. Zoals zij zelf aangeven: ‘We weten heel goed dat kleine dingen groot kunnen worden.’ Dit betekent dat storingen een hekel punt in de productie zijn.

Overview

Om de continuïteit van het productieproces van Neuteboom te waarborgen, was er een vervanging van de besturing van het interne transport nodig. Deze besturing heeft Van Lente Systeembeheer gerealiseerd. In het verleden heeft van Lente in opdracht van Neuteboom al soft- en hardware-aanpassingen gedaan voor de twee brandinstallaties. Door storingen die voor uitval zorgden heeft van Lente het interne transport aangepast. Nu kan er efficiënter en duurzamer koffie worden gebrand. Door het treffen van systeemvoorbereidingen kunnen er in de toekomst eenvoudig uitbreidingen worden gerealiseerd. Dit betekent ook dat de aansluiting op andere systemen met minder ingrijpende financiële consequenties kunnen worden uitgevoerd.

Evaluatie

In de offerteronde kwam Van Lente het best uit de bus. Zoals Neuteboom zelf verwoordde: ‘Mede doordat Van Lente met ons meedenkt en zodoende rekening houdt met de veranderingen in onze markt.’

Summary:

Van Lente heeft gewerkt aan processchema tot het in gebruik nemen van het vernieuwde interne transport. Het gehele traject heeft ongeveer vier maanden in beslag genomen en het productieproces heeft, volgens planning, slechts vijf dagen stilgelegen.

Neuteboom Coffeeroasters
Neuteboom Coffeeroasters