Van Lente Systeemintegratie B.V.

Modernisering RWZI Woudenberg

Achtergond
Het afvalwater van de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Woudenberg. Gemeente Woudenberg, Gemeente Scherpenzeel en Waterschap Vallei en Veluwe vormen samen het Afvalwaterteam dat, door samen te werken binnen de zuiveringskring, een grotere doelmatigheid, duurzaamheid en transparantie nastreeft.

De RWZI is in 1971 gebouwd en beschikt over een hydraulische capaciteit van ca. 1.425 m3/uur regenwater afvoer (RWA). In 2008 is mede op basis van de uitbreiding van het aantal woningen, besloten een modernisering door te voeren. Deze betrof het compleet vervangen van de elektrotechnische installatie en de besturing. Hierdoor is de capaciteit ondanks de groei van het aantal nieuwbouwwoningen ruim voldoende.

Oplossing
Van Lente was verantwoordelijk voor de elektrotechnische voorzieningen op de nieuwe besturingsinstallatie.
Naderhand mocht Van Lente ook de gebouw gebonden elektrotechnische installaties optimaliseren.