referentie HoSt

Host BioEnergy Systems

Standaardisatie voor 15 MW biomassa warmte-krachtcentrale

Van Lente Systeemintegratie heeft een bijdrage mogen leveren aan de unieke 15 MW biomassa WKK-installatie voor HoSt op locatie Andijk, Middenmeer en Duiven. Deze unieke ‘nieuwe generatie’-installatie is geschikt voor het verstoken van zowel snoeihout als andere biomassa en reststoffen uit Nederland en heeft een thermische capaciteit van 15 MW.

HoSt is één van de grootste leveranciers van bio-energie installaties in Europa. De expertise van HoSt richt zich op de technologische ontwikkeling van de verwerking van biomassa- en afvalstromen en de levering van systemen voor duurzame energieopwekking uit afval en biomassa.

Integreren van processen

HoSt Bioenergy installations koos niet alleen vanwege de technische know-how voor Van Lente Systeemintegratie. Factoren als; snel kunnen schakelen, het in huis hebben van de juiste expertise en capaciteit speelden eveneens een belangrijke rol.

Saskia Strating, projectmanager HoSt in Andijk; “ Wij zijn sterk in het integreren van nieuwe processen in bestaande klantprocessen. We zochten een technische partij met dezelfde competenties en vonden hierin Van Lente. Samen werkten we aan standaardisatie op het elektrotechnische en besturingstechnische deel van de biomassa installatie. Andijk was daarbij het vertrekpunt voor de daaropvolgende locaties. Naast de voordelen van standaardiseren leerden de beide partijen elkaar per project beter kennen, wat zich vertaalde in een soepele samenwerking. Daarnaast heeft Van Lente geen inleners in dienst en dat merk je in de betrokkenheid gedurende het project.”

Standaardisatie voor 3 locaties

Voor de locaties Andijk, Middenmeer en Duiven heeft Van Lente de besturingspanelen (PLC, MCC, frequentieregelaars) en het elektrotechnische werk mogen ontwerpen en uitvoeren.

“Onze opdracht was om één basisontwerp neer te leggen voor deze 3 locaties en de eventueel daaropvolgende projecten. Voor Van Lente is elke klant en installatie uniek. Daarom hebben we ook hier eerst zelf goed gekeken naar de installatie om te ontdekken of we zaken slimmer, beter en efficiënter konden maken. Dit zodat we deze inzichten konden meenemen in de engineeringsfase. Ook gedurende de installatiefase bleven wij alert op eventueel verbeterpotentieel,” aldus Folkert Harmsma, projectleider bij Van Lente Systeemintegratie.

ProPanel: Visuele 3D panelenbouw

Locatie Andijk diende als uitgangspunt voor het standaard engineeringspakket. Er is gewerkt met EPLAN Pro Panel, hiermee wordt al in de engineeringsfase een virtuele (3D) indeling van de panelen en de montageplaten gemaakt. Dit zorgt voor snellere doorlooptijden, minder fouten en voorkomt onnodig stress en kosten in de paneelbouw. Voordeel van standaardiseren is ook dat we onze leerpunten op de verschillende locaties konden meenemen. Daarnaast leerden we elkaars werkwijze kennen, waardoor de samenwerking steeds soepelere en efficiëntere verliep!

Biomassa gestookte warmte- en krachtcentrale:

Andijk / Middenmeer:

Glastuinbouwbedrijven in Andijk en Middenmeer nemen gezamenlijk, rechtstreeks van HoSt, duurzame warmte en elektrische energie af.

Zeer lage NOx emissie

Uit recente metingen, door een overheid gecertificeerde instantie, blijkt dat de biomassacentrale in Andijk zeer weinig NOx uitstoot: < 3 mg/Nm3 rookgas, daar waar de norm op 145 mg/Nm3 rookgas ligt. Ter vergelijk; Aardgasketels stoten 70 mg/Nm3 rookgas uit. Ook de (fijn)stofemissie is slechts 0,5 mg/Nm3.

Duiven:

De geproduceerde warmte wordt geleverd aan een aantal drooginstallaties en de groene elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net. In de toekomst kan de installatie op het lokale stadsverwarmingsnet worden aangesloten. Door het gebruik van geavanceerde reinigingstechnologie heeft de installatie de laagste stikstofdioxide-emissies in Nederland.