Van Lente Systeemintegratie B.V.

Habion

Achtergrond

Habion ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormen voor senioren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale partijen. Dit omvat woonzorgcentra (verzorgings- en verpleeghuizen), aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, levensloopgeschikte huur- en koopappartementen en (wijk)voorzieningen zoals dienstencentra, medische praktijken en wijkservicepunten. Habion realiseert woonvormen die aansluiten bij de wensen van huidige en toekomstige bewoners en een bijdrage leveren aan de lokale vraag. Woonplezier voor senioren staat voorop.

Overview

Van Lente Systeemintegratie is hoofdaannemer voor de werkzaamheden rond de renovatie van verzorgingshuis de Benring. In samenspraak met omwonenden en bewoners is het experiment ‘Bejaardenhuis een tweede jeugd’ opgezet waarbij het traditionele bejaardenhuis wordt getransformeerd naar een gebouw waar ouderen zelfstandig kunnen wonen.

Evaluatie

De Benring is een mooie verbinding tussen jong en oud, Maar ook duurzaam doordat een traditioneel bejaardenhuis een tweede jeugd kreeg door de transformatie naar een woongebouw voor huurders. Van Lente heeft hier als hoofdaannemer een belangrijke rol in gespeeld.

Summary

De Benring heeft nu 74 appartementen. Een deel van de woningen is vergroot, zodat ook echtparen mooie, veilige en betaalbare appartementen kunnen huren.

Habion