Van Lente Systeemintegratie B.V.

FrieslandCampina Lochem

Op het terrein van FrieslandCampina in Lochem hebben Herold van Vilsteren, maintenance manager bij FrieslandCampina en Marcel Jansen, projectleider bij Van Lente Systeemintegratie frequent een overleg gepland. Met name over de voortgang van diverse projecten en de continu ondersteuning van de technische dienst die Van Lente uitvoert. Wel is het een hernieuwde kennismaking voor Van Vilsteren, die sinds twee jaar werkzaam is bij FrieslandCampina: ‘Een goed moment om de werkrelatie weer even te herijken om zo efficiënt mogelijk samen te werken.’ 

Van Vilsteren vervolgt: ‘Van collega’s heb ik uiteraard veel informatie over de werkwijze van diverse relaties ontvangen, zo ook over Van Lente. Een voorbeeld is het Milk Prism project in 2009 waar Van Lente een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.’ Milk Prism is een techniek die het mogelijk maakt om melk in allerlei specifieke componenten uiteen te laten vallen zonder hittebehandeling. Hierdoor blijven de melkeiwitten ongeschonden, zodat deze beter zijn in te zetten voor specifieke voedingsproducten, zoals kindervoeding, dieetvoeding, medische voeding en sportdranken. De methode is tevens erg duurzaam; het kost minder energie en levert geen reststromen op. ‘Binnen FrieslandCampina is Lochem met de opzet van de Milk Prism-methode hét voorbeeld voor onze andere vestigingen.’

Milk Prism project

Gedurende de realisatie van het Milk Prism project was Jansen wel werkzaam bij Van Lente, maar nog niet verantwoordelijk voor FrieslandCampina Lochem: ‘Al ruim 20 jaar werk ik bij Van Lente. Sinds 2014 als projectleider en ook de vaste contactpersoon bij FrieslandCampina in Lochem. Uiteraard samen met mijn collega’s die op locatie werken. Bijvoorbeeld mijn collega Arnold Nikkels, voorman en werkzaam op locatie in Lochem en zowel voor Herold als voor mij het eerste aanspreekpunt. De meest recente projecten die we hebben gerealiseerd zijn het vernieuwen van het besturingssysteem van vacuümsysteem 5 en het vervangen van een verouderde PLC van Toren 7 (melkpoedertoren) door de nieuwste PLC om processen weer zo optimaal mogelijk te beheersen.’ Naast deze projecten heeft Jansen ook regelmatig overleg met de werkvoorbereiders van de technische dienst en projectleiders bij FrieslandCampina voor kleinere projecten om deze zo effectief mogelijk in het productieproces in te passen en uit te voeren.

Flexibele schil

‘Van een relatie verwacht ik dat zij leveren wat we vragen en hebben afgesproken, dat klinkt simpel, maar is vaak een opgave, overigens voor beide partijen. Bij Van Lente werkt dit optimaal. Zowel bij Marcel als zijn collega’s. Bij Van Lente zijn de competenties flexibel, ontzorgen, bijschakelen en resultaatgericht samenwerken van toepassing. En dat maakt een goed partnerschap werkzaam’, aldus Van Vilsteren. Vakmensen van Van Lente worden ingezet bij de 24-uur storingsdienst en tevens ondersteunen twee tot vier monteurs de technische dienst van FrieslandCampina. ‘Van Lente denkt met ons mee op het gebied van de inspectie van de arbeidsmiddelen (NEN 3140), BMI, veiligheidsbewustzijn en kennisoverdracht, zodat ook onze monteurs zich blijven ontwikkelen.’

Veiligheid

De veiligheid staat in de voedingsmiddelenindustrie hoog op de agenda. Zo ook bij FrieslandCampina. ‘Belangrijk is het om over en weer kritisch te kijken naar elkaars werkwijze en dit ook bespreekbaar te maken. Op deze manier houden we elkaar scherp en werken we efficiënt samen en worden we nog meer veiligheidsbewust’, zo vertelt Jansen. ‘Onze veiligheidskundige heeft ook overleg met de veiligheidsspecialist bij Friesland- Campina om zo samen de veiligheid bij het uitvoeren van werkzaamheden te waarborgen voor alle medewerkers die bij FrieslandCampina aan het werk zijn.’

FrieslandCampina Lochem - Herold van Vilsteren