Van Lente Systeemintegratie B.V.

Nieuwbouw- en uitbreiding Bergman Clinics Rijswijk

In opdracht van De Groot Installatiegroep heeft Van Lente de regeltechnische installaties t.b.v. de klimaatinstallaties bij Bergman Clinics in Rijswijk mogen realiseren. Het betrof een renovatie van een bestaande orthopedische kliniek met drie operatiekamers en een verpleegafdeling. Door de nauwe samenwerking met De Groot zijn de werkzaamheden in een periode van vijf maanden met een mooi eind resultaat gerealiseerd. Inmiddels is het renovatie project opgeleverd en kunnen er operaties worden uitgevoerd.

Vanwege de sterk groeiende vraag naar orthopedische behandelingen is de bestaande focuskliniek in 2019 uitgebreid met een nieuw gebouw, tegenover de huidige kliniek. Een loopbrug verbindt de twee gebouwen. Ook hier mocht Van Lente de regeltechnische installatie implementeren.

Hoge eisen aan drukhiërarchie
Er worden hoge eisen gesteld aan de regeltechnische installaties voor operatiekamers (“cleanrooms”). De luchtkwaliteit in een operatiekamer is namelijk van grote invloed om de kans op wondinfectie na een operatie te voorkomen. Binnen een dergelijke ruimte is de heersende drukhiërarchie een belangrijke kritische parameter. De juiste druk moet ervoor zorgen dat ‘vuile’ of gecontamineerde lucht buiten de ruimte wordt gehouden.  Middels overdruk, waarbij meer lucht wordt ingeblazen dan afgezogen, wordt de operatiekamer min of meer luchtdicht afgewerkt. De geplaatste Co2 regeling meet continu de luchtkwaliteit en bepaald of verse lucht moet worden toegevoegd.

Meet- en Regeltechniek voor Bergman Clinics