Van Lente Systeemintegratie B.V.

Zuiveringsinstallatie Aviko Steenderen

Achtergrond

Aviko heeft op haar terrein een eigen zuiveringsinstallatie. De zogeheten bezinkingsinstallatie zuivert het productiewater voordat deze het terrein verlaat. Deze installatie zorgt er voor dat het ergste vuil uit het afvalwater wordt verwijderd om zodoende het lokale (publieke) systeem in steenderen onnodig te belasten.

Het restproduct gaat via een decanter, waar het residu wordt gescheiden van het afvalwater, en de lokale zuiveringsinstallatie richting de waterzuiveringinstallatie in Oldenburg. Men heeft enkele jaren terug een circulaire keten ontworpen, dat van dit afvalwater een nieuwe (biogas) energiebron maakt. Deze energie wordt vervolgens opnieuw ingezet in het productieproces van Aviko.

Oplossing
Van Lente heeft voor deze locatie de verouderde besturing omgebouwd en volledig gemoderniseerd. Recentelijk hebben we de regelaars en pompen vervangen voor de waterzuiveringstank. Deze aanpassingen zijn voortgekomen uit een wettelijke eis om van open naar gesloten afvalwatertanks te transformeren.