Van Lente Systeemintegratie B.V.

Aviko LEAF project

Achtergrond

LEAF staat voor Low Energy en Fat, een innovatieve productiefaciliteit van Aviko. Aviko ontdekte dat in het productieproces voor fritesproducten nog veel energie en vet kan worden bespaard door alternatieve productietechnieken. Het doel van deze innovatie is om een productiefaciliteit te maken die deze inefficiënties opheft. Bij duurzamer produceren snijdt het mes aan twee kanten: gezondere eindproducten en een beter rendement.

Overview

Van Lente Systeemintegratie heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een innovatieve duurzame productietechnologie voor bak- en koelprocessen. Over de gehele lijn zijn slimme energiemeters van het type Sentron PAC 3200 en 4200 aangesloten. Hierdoor wordt inzichtelijk welke verbruiker op welk moment energie gebruikt.

Evaluatie

De door van Lente ontworpen oplossing maakt het mogelijk om hardware en software maximaal op elkaar af te stemmen. Door deze oplossing te combineren met de technische proceskennis van de aardappelverwerkende industrie die bij Van Lente aanwezig is, kan een maximale energiebesparing en procesbeheersing voor Aviko gerealiseerd worden.

Summary

Van Lente Systeemintegratie is verantwoordelijk voor de complete automatisering, de elektrotechnische installatie en de instrumentatie van een innovatieve aardappelverwerkingslijn.

Aviko Leaf