Van Lente Systeemintegratie

Visie

Wij staan voor duurzame relaties met al onze klanten en stakeholders. Dit doen wij door in alle fasen van de samenwerking aandacht te schenken aan drie principes: Respect, Ambitie en Betrouwbaarheid.

Dit betekent dat wij oog hebben voor onze omgeving en streven naar duurzame oplossingen. Onze betrokken en vitale medewerkers zijn de sleutel tot ons succes. Wij geven onze mensen daarom veel ruimte om te groeien en zich verder te ontplooien.

Hierdoor komen we samen met onze klanten tot de beste prestaties. “Samen denken, samen doen” is ons credo, welke wij dagelijks waarmaken.

ONZE VISIE IS TIJDLOOS EN HEEFT ZICH GEVORMD DOOR HET VERLEDEN. DEZE GAAT OVER WIE WIJ ZIJN ALS ORGANISATIE EN WAAR WE VOOR STAAN.

Missie

Door dicht bij onze klanten te staan en door te luisteren naar wat zij zeggen, kunnen we hen écht verder helpen. Zo zijn we in staat de best passende oplossing te leveren en technisch hoogwaardige en duurzame systemen aan te bieden. Door altijd vooruitstrevende kwaliteit te leveren versterken wij onze relatie met de klant en tonen wij aan dat Van Lente Systeemintegratie voor hen de betrouwbaarste keuze is. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

ONZE MISSIE GEEFT AAN WAT WE WILLEN BETEKENEN VOOR ONZE KLANT EN GEEFT INZICHT IN WAAR WE VOOR GAAN.