Van Lente Systeemintegratie B.V.

Veilige productieomgeving

Een veilige productieomgeving is in ieders belang. Het bevordert de productiviteit van medewerkers en zorgt voor een hogere kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast worden door de overheid en consumenten hoge eisen gesteld aan voedselveiligheid. Van Lente Systeemintegratie heeft ruime kennis en ervaring van (voedsel)veilige systemen en montagemethoden. Wij voldoen aan de strengste normering op dit gebied en zijn vanaf 2014 actief lid van de Nationale EHEDG werkgroep.

De adviseurs van Van Lente hebben veel specialistische kennis over:

 • Het engineeren en installeren van EHEDG waardige installaties;
 • Het toepassen van hygiëne-zonering in fabrieken (no care, basic-, medium- en high care);
 • Het toepassen van de juiste bedrijfsregels (PBM’s, bedrijfsmiddelen);
 • Het engineeren en bouwen van hygiënische panelen;
 • Het toepassen van hygiënische hardware componenten;
 • De reinigingsprocedure (CIP);
 • En het voorkomen van contaminatie (product vermenging)

Machine- en procesveiligheid

Een veilige machine is de basis voor een veilige werkomgeving van uw medewerkers. Onze engineers kunnen uw machinepark inventariseren en beoordelen op het gebied van functionele veiligheid (SIL/PL) en CE markering. Omgevings- en procesinvloeden zoals gas- en stofexplosies (ATEX), kunnen een gevaar vormen voor uw productieproces en uw medewerkers. Van Lente kan u adviseren over technische maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Gebouwveiligheid

Een veilig gebouw is de basis voor een veilige werkomgeving van medewerkers. Iedere medewerker kan zich dan volledig richten op zijn eigen werkzaamheden. Laat u zich door Van Lente adviseren over het installeren, beheren en onderhouden van de volledige gebouwbeveiliging, bijvoorbeeld:

 • inbraakbeveiliging
 • brandpreventie en ontruiming
 • toegangssystemen
 • camera installaties en camerabeveiliging

NEN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties

Een goede elektrotechnische bedrijfsvoering is naast wettelijk verplicht ook van cruciaal belang voor een optimaal veilige en productieve werkomgeving. Van begeleiding bij de implementatie van NEN 3140 tot het uitvoeren van inspecties is Van Lente de juiste partij. Van Lente is gecertificeerd volgens de norm SCIOS, scope 8 en 9. De nieuwe kwaliteitsstandaard voor inspectie van elektrische installaties en -arbeidsmiddelen!

Thermografisch onderzoek conform NPR 8040-1

Een thermografisch onderzoek is een uitstekende aanvulling op een NEN 3140 inspectie. Ook is dit een goed voorbeeld van preventief onderhoud. Door middel van een warmtebeeldcamera (infrarood) worden de zogenoemde hot-spots in de installatie zichtbaar gemaakt. Deze punten kunt u met het oog nooit traceren. Deze hot-spots in de installatie kunnen diverse oorzaken hebben. Denk hierbij aan slechte verbindingen, losse contacten, overbelasting, a-synchrone belastingen of zelfs inwendige problemen bij elektromotoren.

Thermografisch onderzoek is een goede manier om risico’s, bedrijfsuitval en de bijbehorende financiële gevolgen te voorkomen. Op deze wijze wordt de beschikbaarheid van uw installatie verhoogd en de continuïteit van uw proces beter gewaarborgd.

Inspectie en onderhoud noodverlichting

Noodverlichting is onveilig als onderhoud niet plaatsvindt. Het is bij wet bepaald dat u uw installatie jaarlijks moet laten inspecteren en onderhouden. Wordt hier niet aan voldaan dan zal, in veel gevallen, uw verzekering niet meer uitkeren wanneer een ongeluk heeft plaatsgevonden.

Als basis voor de inspectie en het onderhoud van de noodverlichting maken we gebruik van de voorgeschreven richtlijn ISSO publicatie 79 – 2010. Deze richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de brandweer en de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN).

De resultaten van de inspectie en de aanbevelingen worden vastgelegd in een onderhoudsrapport en per armatuur in een logboek. Daarnaast ontvangt u van ons een certificaat. U kunt zich met dit certificaat en de rapportages in het logboek verantwoorden bij de controlerende instanties, zoals de brandweer en inspectie SZW

Van Lente Systeemintegratie B.V.