Van Lente Systeemintegratie B.V.

Verspilling te lijf met goed werkende installaties

Laat u adviseren door Van Lente Systeemintegratie en bespaar op uw energiekosten. Iedere medewerker heeft recht op een gezonde werkplek. Een gezond binnenklimaat en goede verlichting spelen hierin een belangrijke rol. Onze specialisten zorgen voor maximaal rendement uit bestaande en nieuwe klimaat- en verlichtingsinstallaties. Omdat installaties steeds complexer worden, helpt Van Lente met intelligente automatisering 24/7 uw installatie te monitoren en actief te letten op mogelijke verstoringen.

Energie besparen én een gezonder klimaat

Slecht ingeregelde installaties kosten veel geld. Met slimme aanpassingen is verspilling eenvoudig te voorkomen. Wij monitoren installaties, maken verspilling of slecht functioneren inzichtelijk en richten HVAC-installaties zo duurzaam mogelijk in. Dit geldt zowel voor de opwekking (zoals restwarmte en warmtepompen) als de afgifte van de installatie. Door adaptive control anticiperen wij op het daadwerkelijke energiegebruik. Het resultaat is flinke besparing op energiekosten en een gezonder binnenklimaat.

Bespaar op kosten van verlichting

Eén van de grootste energieverbruikers op kantoren is de verlichting. Van Lente maakt daarom gebruik van LED-armaturen en -drivers met moderne aansturing zoals DALI. Met intelligente sensoren kan het benodigde lichtniveau exact worden afgestemd op de situatie. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van daglicht en zo bespaard op energie. Goed en voldoende licht zorgt ervoor dat we ons overdag prettiger voelen en ‘s nachts beter slapen. Slimme automatisering en integratie middels bijvoorbeeld KNX zorgt daarbij voor een groter gebruiksgemak.

Power Quality Scan – de eerste stap naar een betere energiekwaliteit

Machines en apparatuur die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten veroorzaken vaak netvervuiling, spanningsvariaties, meer slijtage aan machines en apparatuur en andere ongewenste effecten. Die verstoringen zorgen voor een hoger elektriciteitsverbruik en verminderde capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

Een Power Quality Scan meet en analyseert de netvervuiling binnen een installatie. Na systematische analyse van de gegevens kan de oorzaak achterhaald worden en gepaste maatregelen worden genomen. Deze vervuiling ontstaat vaak door problemen in de installatie of apparatuur, soms ligt de oorzaak bij de netbeheerder.

Energieverbruiksmeting

Met een energieverbruiksmeting wordt de belasting van een energietransformator of installatiedelen in kaart gebracht. Door een heldere en overzichtelijke grafische rapportage kunnen beslissingen genomen worden om de verdeling te verbeteren. De meting geeft zicht op de belasting en het nog beschikbare vermogen. Dit kan resulteren in een gunstiger tarief van de netbeheerder

De meting wordt uitgevoerd met behulp van een netanalyser, gedurende een van tevoren afgesproken tijd en een voor de belasting representatief tijdstip.

Van Lente en duurzaamheid

Van Lente levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van klimaat- en verlichtingsinstallaties en besparing van grondstoffen. Waar mogelijk bekijken wij energiezuinige opties. Ook verbeteren wij de energieprestaties van bestaande installaties.

Onze klanten

Europese Unie
Trots op vitale medewerkers