Nieuws
10
mrt

Transitie naar zelflerende software: Priva Eco

We zijn toe aan een volgende stap in klimaat- en energiebeheer. De eisen aan de energieprestatie van een gebouw worden steeds hoger. Realtime inzicht en zelfsturende systemen worden de standaard; Aldus Hartog van Straten, teammanager regeltechniek. Het inregelen van klimaat- en energiebeheer doen wij al vele jaren samen met Priva. De recente ontwikkelingen rondom de zelflerende software Priva Eco, passen ons uitstekend. We zijn nauw betrokken bij dit soort innovaties en het uitdenken van nieuwe functionaliteiten. Door deze ketenverbinding weten we samen echt het verschil te maken en meerwaarde te creëren voor onze klanten.’

Verschuiving naar servicegerichte organisaties

Lex Stoop, Accountmanager Priva, ‘We zitten midden in een transitie. Waar we voorheen voornamelijk projectorganisaties zagen, zien we nu een verschuiving naar serviceorganisaties. De exploitatiefase wordt belangrijker en daarmee ook de langere relatie met de klant. Ook Van Lente richt zich hierop en transformeert naar een beheersorganisatie. Daar waar wij als Priva voorheen voornamelijk hard- en software leverden, leveren wij nu, samen met Van Lente, een totaal oplossing. We leveren niet langer sec een systeem, maar in dit voorbeeld juist een comfortabele werkomgeving en een vermindering op het energieverbruik.’

Zelflerende en gedragsvoorspellende gebouwautomatisering

Priva Eco is een zelflerende en gedragsvoorspellende software. Het is een cloudbased service die kan worden geïmplementeerd als een add-on voor bestaande gebouwautomatiseringssystemen onafhankelijk van leverancier. Eenmaal geconfigureerd, kijkt de intelligente software 24 uur vooruit en berekent het scenario's op basis van combinaties van gebeurtenissen (bezettingsgraad, weersomstandigheden, gewenste comfortniveaus, enz.) Vervolgens gebruikt het deze scenario's om slimmer gebruik te maken van de klimaatinstallaties en de beschikbare energiebronnen van het gebouw.

Priva Eco

Legoblokken en systeemkennis

Stoop; ‘Om het beste uit Priva ECO te halen moet de basisinstallatie wel kloppen. En hier komt Van Lente als systeemintegrator om de hoek kijken. Als een installatie als samenhangend geheel goed is ontworpen, kan de software voorspellingen doen. Het kan van te voren situaties en het gedrag van een gebouw simuleren. Snel standaard software bouwblokken inzetten en dan verwachten dat Artificial Intelligence het doet, dat gaat dus niet! Het ontwerp moet goed zijn.’

‘De kracht bij Van Lente zit in de aanwezige domein- en proceskennis en hun expertise om alles aan elkaar te kunnen koppelen. Wij werken met een bibliotheek aan standaarden, noem het maar legoblokken, waarmee wij alles kunnen bouwen. Maar nogmaals, dan moet de basis wel kloppen. Van Lente is in staat diepgaande basiskennis te combineren met het vermogen om het gehele systeem te kunnen overzien en de impact van de verschillende oplossingen te kunnen inschatten.’

gebruiksintentie gebouw staat voorop

‘Wij stellen het gebouw voorop en niet de software. De juiste strategie is de software aan te passen aan het gebruik- of de gebruiksintentie van het gebouw,’ verteld Van Straten.  In een metafoor vertelt Van Straten;  ‘Beeld jezelf een straat in met allemaal steentjes (klinkers),.... standaard steentjes. Die leg je allemaal achter elkaar, maar je hebt altijd een deel dat je moet bijsnijden. Ongeveer 10% . Zo werkt dat bij Meet- en Regeltechniek ook. 80% tot 90% van regeltechnische systemen kunnen vanuit standaard bouw(lego)blokken geconfigureerd worden. De overige 10% tot 20% is klant-, gebouw- en gebruiker specifiek. In dit laatste deel zit de meerwaarde voor de klant.

“Verstoringsmonteurs”

Stoop: ‘Van Lente Systeemintegratie wil niet constant aan de knopjes moeten draaien, maar structurele oplossingen bieden. Daarom denken zij vanuit het gehele systeem. Helaas, komen we ze vaak tegen, “verstoringsmonteurs” , knipoogt Lex Stoop. 'Deze monteurs zorgen voor een tijdelijke oplossing. Zij hebben verstand van de individuele installatie, ketel of componenten, maar niet van het totale systeem.'

‘Bij het in de markt zetten van een noviteit als Priva Eco, kiezen we daarom graag voor een partij als Van Lente. Samen draaien we twee pilot projecten:

  1. Gericht op efficiënt omgaan met energie, de aarde groener maken
  2. Gericht op optimaliseren van comfort

Meer informatie:
Hartog van Straten
06-13143038
stuur een mail

next level klimaat- en energiebeheer