Nieuws
13
mrt

Opdracht metamorfose verzorgingshuis De Benring in Voorst

Van Lente Systeemintegratie B.V. gaat voor Woningcorporatie Habion de volledige renovatie uitvoeren van verzorgingshuis De Benring in Voorst, zowel de bouwkundige als installatietechnische werkzaamheden.

Woningcorporatie Habion voorziet een nieuwe toekomst voor haar zorghuisvesting. Habion wil samen met haar partners verzorgingshuizen veranderen in vitale woon- en leefgemeenschappen door ze aan te passen aan de huidige wensen en klaar te maken voor de toekomst. Bij voorkeur gezamenlijk met alle betrokkenen uit de lokale gemeenschap. Om deze toekomst waar te maken is Habion het project ‘tweede jeugd’ gestart. Op drie locaties wordt een experiment opgezet om verzorgingshuizen toekomstbestendig te maken. De Benring in Voorst maakt onderdeel uit van het experiment. In het experiment wordt het traditionele verzorgingshuis veranderd in een gebouw waar ouderen gewoon huur betalen voor hun appartement en zorg en andere dienstverlening naar believen kunnen inkopen. Ook wordt onderzocht of het gebouw meer dan nu een rol kan vervullen in het behoud van de leefbaarheid in een buurt of plaats, waar instanties als overheid, banken en detailhandel zich terugtrekken.

De renovatie van het gebouw De Benring betreft in eerste instantie het vergroten van de bestaande woonruimten, waardoor van de huidige 96 appartementen er 74 overblijven. Een belangrijk uitgangspunt is dat de bewoners kunnen blijven wonen in de Benring en minimaal overlast hebben van de bouwactiviteiten. Daarom is er voor gekozen om de renovatie in vier fases uit te voeren.

In het laatste kwartaal van vorig jaar is in bouwteamverband (samen met Woningcorporatie Habion, Brink Advies & Management, Temmink Bouwprojecten en ITN installatietechniek) de projectvoorbereiding uitgevoerd. Dat de snelheid er in
zit moge blijken uit het feit dat de renovatie van de eerste fase inmiddels in volle gang is en de laatste fase in mei 2016 opgeleverd wordt.

Van Lente is als hoofdaannemer aangewezen door opdrachtgever Habion, omdat Van Lente al reeds jaren werkzaam is in de zorg en in een bewoonde omgeving en de locatie in Voorst als geen ander kent. Door de huidige goede samenwerking en coördinatie tussen de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bouwkundige aannemer is het vertrouwen bij de opdrachtgever aanwezig dat het project tot een succesvol resultaat zal leiden.