Nieuws
5
apr

Migreren van Priva Compri HX naar Priva Blue ID een te grote stap?

Helemaal niet!..., Henk van Iterson, projectmanager gebouwautomatisering bij Van Lente Systeemintegratie vertelt; ‘We kunnen een migratie zowel klant- als installatie specifiek faseren. Een installatie helemaal vervangen is meestal niet nodig.’

‘Ook kunnen we een duaal systeem opzetten om de investering uit te spreiden over een aantal jaren. Slim omgaan met modulaire componenten en software updates kunnen een groot verschil maken. Tegelijkertijd is een migratietraject het uitgelezen moment om middels software te kijken naar gebruikersfuncties en verduurzaming.’

Priva Compri HX is, na 15 jaar het pronkstuk voor gebouwautomatisering te zijn geweest, ingehaald door Priva Blue ID

Lees alles over gefaseerd migreren en hergebruik van componenten:

Hoog tijd om uw Priva HX systeem om te bouwen naar Priva Blue ID.

# vervangen of renoveren
# beperken downtime
migreren o.b.v. gebruiksfunctie en investering
tijdelijk werken met duale systemen
budget verdelen over aantal jaren
energieslurpers opsporen
kansen en optimalisatie van nieuwe software
(pre) engineeren o.b.v. toekomstvisie

Henk: ‘Het is een kwestie van slim kijken naar de installatie en een goede knip zetten tussen de verschillende migratiedelen. De transitie, downtime-belasting en bijbehorende budgetten kunnen dan verdeeld worden over een aantal jaren.’

Priva Blue ID vervangt Compri HX

Renoveren of alles vervangen?

Henk: ‘Soms is het goedkoper om schakelkasten te renoveren, dan alles compleet nieuw te installeren! Door goed te kijken naar de installatie, middels elektrotechnische inspecties en thermografisch onderzoek, is te zien welke componenten nog in goede conditie zijn en welke vervangen moeten worden.’

‘Tegenwoordig zijn installaties trouwens steeds vaker modulair opgebouwd. Installaties kunnen daardoor ook beter gefaseerd omgebouwd worden. Klakkeloos componenten vervangen is dus niet nodig. Logischerwijs moet de onderhoudsstatus van de installatie(s) wel goed in orde zijn.’

‘Ombouwen kan op deze manier sneller dan volledig vervangen en zorgt voor minder downtime.’

Keuze, migreren of volledig vervangen, hangt af van:

- (veranderende) gebruikersfunctie

- Gewenste investering

- Downtime

- Toekomstperspectief

- Uitgangspunten op verduurzaming

Werken met een duaal-systeem

‘Om te voorkomen dat er direct een grote investering gedaan moet worden kan men tijdelijk kiezen voor het werken met duaal-systeem. Twee systemen, het oude en het nieuwe, worden dan voor korte periode integraal gekoppeld. We laten de systemen samenwerken, informatie en data wordt uitgewisseld. Monitoring en beheer geschiedt tijdelijk via 2 bedienomgevingen’.

‘Consequentie is wel dat je dan niet direct alle nieuwe functionaliteiten uit het nieuwe systeem beschikbaar hebt. Dit is overigens ook niet altijd nodig. Bepalend hierin zijn de toekomstvisie en de gebruikersfunctie van een complex.’

Zuivelfabrikant Yakult hebben we o.a. hiermee geholpen. Zij werken inmiddels 4 jaar met een duaal-systeem. Ook bij de Koninklijke Bibliotheek hebben we de installatie naar tevredenheid op een dergelijke wijze ingeregeld.

Energieslurpers opsporen

‘Het migratietraject is een uitgelezen moment om energieslupers te detecteren, denk bijvoorbeeld aan verouderde motoren en ventilatoren. Alsook het moment om softwarematig een betere samenhang te creëren tussen de verschillende regeltechnische installatiedelen en componenten.’

Henk vertelt: ‘Oudere klimaatinstallaties hebben niet altijd de mogelijkheid om terug te regelen bij een lagere vraag en zo de flow aan te passen aan de omstandigheden in het gebouw. Met als gevolg dat de installatie constant maximaal draait, ook als meer of juist minder vermogen gewenst is. Je snapt het al, dat kost onnodig geld.’

Optimalisatieslag door software upgrade

‘Softwarematig kan er een optimalisatieslag gemaakt worden door bijvoorbeeld optimalisatie van de vraagsturing en het inregelen van efficiënte dynamische bediening en besturing. Je beperkt hiermee transport- en stilstand verliezen en je voorkomt ook dat restwarmte verloren gaat of dat er een verwarming staat te loeien, terwijl er aan de andere kant een airconditioner staat te blazen. Het is de kunst om alles goed op elkaar af te stemmen.’

‘Omzetten van niet-Priva software naar de nieuwe Priva Blue ID, behoort hierbij ook tot de mogelijkheden.’

Voorbereiding is key

‘Een ombouw goed voorbereiden is key in alles. Door vooraf met meerdere meet- en regel- specialisten naar de situatie te kijken, kan er een goede pre-engineering gedaan worden. Dit scheelt in kosten en ombouwtijd. Onze organisatie is opgelijnd van projectmanagement, engineer, ICT/software engineer tot aan monteur en inbedrijfsteller. Zij leveren voor het voortraject een gezamenlijke bijdrage met hun technische inzicht en kennis.’

‘Hierdoor worden fouten geëlimineerd en uitdagingen gedetecteerd. Pre-engineering zorgt ervoor dat onze specialisten op gebouwautomatisering een ongestoorde precisie operatie kunnen uitvoeren. Bewoners, werknemers, sporters, of andere gebruikers van een gebouw kunnen ongehinderd in hun element blijven, terwijl wij de regeltechnische apparatuur op de achtergrond vervangen.’

Wil je meer weten?

Henk van Iterson

Projectmanager gebouwautomatisering

h.vaniterson@vanlente.nl

06-13146479

Migreren van een Priva Compri HX systeem naar Priva Blue ID een te grote stap?