Nieuws
4
sep

Een beter inzicht in uw brandrisico's

Veel branden ontstaan door onveilige (achterstallig onderhoud) situaties in elektrische installaties. Een veiligheidsinspectie met NEN 3140 als uitgangspunt is niet genoeg om de brandrisico's van een elektrische installatie vast te stellen. Voor de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is de aanvullende scope 10 (SCIOS) ontwikkeld. Deze is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, de verzekeringsbranche (verbond van verzekeraars) en SCIOS ontwikkeld.

Sinds kort is ook de inspectie gecertificeerd. Dat is goed nieuws en houdt in dat de inspectieomvang vast ligt en dat de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Ook worden de inspecteurs eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op hun kennis en vaardigheden. Onze inspecteurs hebben de opleiding inmiddels succesvol afgerond en wij verwachten binnenkort de certificering van ons bedrijf te kunnen aankondigen.

Wilt u meer weten? Onze inspecteurs Hans Loman en Robert van de Wiel helpen u graag verder.

EEN BETER INZICHT IN UW BRANDRISICO’S