Nieuws
23
mrt

Dienstverlening in tijden van coronavirus

Het coronavirus raakt meer dan alleen onze gezondheid. Ook Van Lente Systeemintegratie heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Onze reguliere dienstverlening zetten wij daarbij zoveel mogelijk onverminderd en zoals u gewend bent door. Uiteraard blijven wij daarbij bereikbaar via de reguliere communicatiekanalen (per telefoon en e-mail) om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Behoudens overmacht kunt u altijd terecht bij de bij uw bekende contactpersonen. Ook in deze moeilijke tijden kunt u op ons blijven rekenen!

Uitgangspunt is dat we rekening houden met de gezondheid van onze medewerkers en die van onze relaties. Tegelijkertijd streven we er naar uw bedrijfsvoering middels onze dienstverlening maximaal doorgang te laten vinden.

Wat betekent dit alles voor u?

100% betrokken

Zoals altijd zijn wij 100% betrokken bij uw bedrijfsvoering. Cruciale dienstverlening en projecten vinden doorgang met in achtneming van de noodzakelijke maatregelen. Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd over de besmettingsgevaren en de te nemen beslissingen. 

Doorgang projecten

Projecten kunnen zoveel mogelijk doorgang vinden. De algeheel geldende hygiëne maatregelen en de specifieke afspraken bij de klant, worden in acht genomen. Kantoorbezoek of andere afspraken die geen fysieke aanwezigheid verlangen, worden zo veel mogelijk via skype of telefonisch afgehandeld. Zaken die we remote of digitaal kunnen oplossen worden ook dien verstande uitgevoerd.

Maatregelen

- Een groot deel van onze collega’s werkt vanuit huis,

- De hygiënemaatregelen op ons kantoor zijn aangescherpt,

- Collega’s werkzaam op projecten hebben kennis te nemen van de afspraken die bij de klant gelden,

- Collega’s met griepverschijnselen, luchtwegklachten blijven thuis,

- Fysiek contact (handen schudden etc.) wordt vermeden,

- Te allen tijde 1,5 meter afstand bewaren van collega’s en/of derden,

- Afspraken voeren wij waar mogelijk telefonisch of digitaal via de gewenste applicatie, zoals Skype. Mocht er een fysieke afspraak gepland staan, dan zal uw contactpersoon hierover contact opnemen,

- De dagelijkse ontwikkelingen rondom het virus worden nauwlettend in de gaten gehouden en maatregelen worden waar nodig bijgesteld. rivm.nl ,

- Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Ook voor ons is dit onbekend terrein. Ons interne motto is SamSam: Samen Denken, Samen Doen. Dit motto zal ons ook nu, in deze ongekende tijden, samen vooruithelpen; ‘Samen ervoor zorgen dat we dit virus niet verder laten verspreiden en samen op andere en soms creatieve manieren proberen zaken draaiende te houden.’

Wij blijven de adviezen en protocollen vanuit de overheid en het RIVM volgen. 

Dienstverlening in tijden van coronavirus