Is SCIOS Scope 10 een opgedrongen kostenpost?

Scope 10 is een relatief nieuwe beoordelingsmethodiek, die zich richt op de brandrisico’s en het risiconiveau van elektrotechnisch materieel. Om brandgevaar te voorkomen zal uw verzekeraar in veel gevallen vragen een inspectie te laten uitvoeren door een gerenommeerd bedrijf.

*Materieel = alle vaste installaties en de daarop aangesloten apparatuur.

Terug naar de vraag of  Scope 10  een  opgedrongen kostenpost is of juist grote verliezen of onverwachte kosten voorkomt?  Materiële schade uit brand, ook een kleine brand, kan veel groter zijn dan u in eerste instantie zult denken. Onderschat dit niet! Een tijdelijke sluiting van uw bedrijf of de stilstand van het proces betekent misgelopen inkomsten. Dit terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Niet kunnen leveren kost u misschien zelfs klanten. De tijd die u nodig heeft om alles weer opnieuw op te starten en te herstellen kunt u niet meer inhalen. Naast dat het gebouw, inventaris of de voorraad in vlammen is opgegaan kunnen ook roet en waterschade kosten met zich meebrengen. Een goede brandverzekering vergoedt dit, maar de bedrijfsschade is onherstelbaar. Dan toch maar voorkomen met een Scope 10 inspectie en daarmee, mocht het toch misgaan gedekt zijn door de verzekering.

Wat u kunt verwachten van een scope 10 keuring

Bij een Scope 10 inspectie wordt de toestand van het materieel middels een visuele inspectie en metingen beoordeeld. Wat is de staat van het materieel, hoe wordt het toegepast of gebruikt en voldoet het aan de norm. Een Scope 10 inspectie is een brandveiligheidsinspectie van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische apparaten.

Vraag onderaan de pagina een offerte aan

Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER protocol)

De inspectie volgens SCIOS scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap vooruit is dat de inspectie nu gecertificeerd is. De inspectieomvang ligt vast en de Certificatie-Instelling voert jaarlijks controle uit op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven. Grote verbetering is ook de praktijktoetsing van medewerkers op kennis en vaardigheden eens in de 18 maanden.

Een scope 10 is niet wettelijk verplicht, echter kan uw verzekeringspolis dit wel verplicht stellen. Scope 10 draagt bij aan uw zorgplicht als gebouweigenaar (artikel 3.4 arbowet)

NTA 8220 methode

SCIOS Scope 10 inspectie is ontwikkeld in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche. Verzekeraars verwezen voorheen naar NEN 3140 of NEN 1010. Deze keuringen bleken helaas onvoldoende uitkomst te bieden tegen brandgevaar, omdat deze met name gericht zijn op elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Bij de NTA 8220 methode wordt juist het brandrisico maximaal belicht.

Scope 8 | Scope 9 | Scope 10

Van Lente Systeemintegratie biedt naast scope 10 ook scope 8 en scope 9 inspecties aan. Wat zijn de verschillen? NEN3140 (scope 8 en 9) is gericht op het beheer van bestaande elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen. Aandacht ligt op veilig gebruik en voorkomen van letsel. Scope 10 beoordeelt het elektrische materieel op brandrisico. We controleren op oneigenlijk gebruik en eventueel defect dat brand kan veroorzaken. NEN 1010 is gericht op de keuring bij oplevering.

Wij bieden u de volgende inspecties

  • Scope 8: NEN3140 bestaande installaties
  • Scope 9: NEN3140 arbeidsmiddelen
  • Scope 10: Beoordeling brandrisico door elektrisch materieel
  • NEN1010: opleveringsinspectie
  • NRP 8040-1: Thermografie onderzoek
  • ISSO publicatie 79 – 2010: Inspectie en onderhoud noodverlichting
  • NEN 3140 cursus

Offerte aanvragen voor scope 10 inspectie?

De kosten zullen worden bepaald door de omvang en het gebruik van de installaties.
Voor vragen of advies kunt u terecht bij Frido Klijzing (06-53718970 of stuur een mail).
U mag binnen 3 werkdagen een antwoord verwachten.

 

    * Verplichte velden