Inspecties en keuringen voor een veilige werkomgeving

Elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten veilig en bedrijfszeker zijn. Veilig voor de gebruiker, bedrijfszeker voor de continuïteit en beschikbaarheid van uw bedrijfsprocessen.

Een goede elektrotechnische bedrijfsvoering is naast wettelijk verplicht ook van cruciaal belang voor een optimaal veilige en productieve werkomgeving. Ook uw verzekeraar kan eisen stellen. Deze eisen worden soms alleen benoemd in de kleine lettertjes in uw verzekeringspolis. U merkt het nauwelijks op, maar de gevolgen kunnen desalniettemin enorm zijn.

Aan het werken met elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn risico’s verbonden. Het is aan de werkgever en werknemer om waar mogelijk die risico’s te beperken. Periodieke inspectie, uitgevoerd door een gecertificeerd inspectiebedrijf en gestoeld op de NEN 3140 helpen u deze risico’s maximaal te minimaliseren. Van Lente is gecertificeerd volgens de norm SCIOS, scope 8 en 9 en 10.

SCIOS gecertificeerde inspecties

De SCIOS-inspectie volgens scope 8 en 9 is gebaseerd op de NEN3140. Het richt zich op bestaande elektrotechnische installaties en elektrotechnische arbeidsmiddelen. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en best practices. De scope 10 inspectie richt zich op de brandrisico’s. We zien bij onze klanten een toenemende vraag.

Thermografisch onderzoek en inspectie van noodverlichting zijn een uitstekende aanvulling. Middels thermografie creëren onze inspecteurs met een warmtebeeldcamera (infrarood) beelden van de zogenoemde hot-spots in de installatie. Verder is het bij wet bepaald dat u uw noodverlichtingsinstallatie jaarlijks moet laten inspecteren en onderhouden (richtlijn ISSO publicatie 79 – 2010).

SCIOS scope 8 | NEN 3140 inspecties
Veiligheid elektrotechnische installaties

Scope 8 is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrotechnische installaties. Gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 3140; bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op het veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

SCIOS scope 9 | NEN 3140 inspecties
Onderhoud en keuring elektrotechnische arbeidsmiddelen

Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. De elektrische arbeidsmiddelen worden gecontroleerd aan de hand van metingen en beproevingen en een visuele beoordeling. Deze inspectie wordt door een kundig en gediplomeerd inspecteur uitgevoerd.

SCIOS scope 10 | NTA 8220 inspecties
Brandrisico’s onder controle

Scope 10 is een relatief nieuwe beoordelingsmethodiek, dat zich richt op de brandrisico’s en het risiconiveau van elektrotechnisch materieel. Om brandgevaar te voorkomen zal uw verzekeraar in veel gevallen vragen een inspectie te laten uitvoeren door een gerenommeerd bedrijf.

Wij bieden u de volgende inspecties

  • Scope 8: NEN3140 bestaande installaties
  • Scope 9: NEN3140 arbeidsmiddelen
  • Scope 10: Beoordeling brandrisico door elektrisch materieel
  • NEN1010: opleveringsinspectie
  • NRP 8040-1: Thermografisch onderzoek
  • ISSO publicatie 79 – 2010: Inspectie en onderhoud noodverlichting
  • NEN 3140 cursus