Security Management

Security Management

Voor realisatie van een overkoepelend beheerplatform levert Van Lente een geavanceerde managementsysteem. Dit ondersteunt alle technische systemen in een gebouw voor beveiliging, camera, toegangsbeheer maar ook bijvoorbeeld voor klimaatbeheersing en het bewaken van andere vitale installaties. Of iemand zich nu verdacht gedraagt, de temperatuur in een koelcel te hoog oploopt of het te vochtig wordt in een archief, met een security management systeem is er niets meer wat de beheerder ontgaat.

Security management gaat om de vraag: hoe u beschermt wat voor uw organisatie van waarde is? Daarbij kunt u denken aan uw bedrijfscontinuïteit, maar ook aan maatschappelijke waarde(n), het effect op het welzijn van uw medewerkers, de omgeving en het imago van de organisatie.

Security management is een proces om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s maar ook bedrijfsprocessen. Het is een geïntegreerde, risicogeoriënteerde benadering met een gestructureerde, systematische kijk op de beveiliging van een organisatie. Met een goede security manager is de organisatie permanent voorbereid op moedwillige aantasting van de waardevolle bedrijfsprocessen zonder de waarde van vitale infrastructuren te verliezen.