Samenwerking Van Lente & Woningcooperatie Vivare

Inbraakbeveiliging

Elke situatie verdient speciale aandacht en een goed doordacht (maatwerk) inbraakbeveiligingssysteem. Om de efficiëntie van het systeem te vergroten kijkt Van Lente ook naar de organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische aspecten.

Wij adviseren u om eerst goed naar de inbraakrisico’s te kijken en op basis daarvan te bepalen welk maatwerk inbraaksysteem het best aansluit bij uw situatie. Van Lente hanteert in basis hiervoor de VRKI. Samen stellen wij een gedegen intakedocument op waarin we goed kijken naar de attractieve goederen, zodat er bij een calamiteit geen discussies kunnen komen met verzekering of anders.

Goede inbraakbeveiliging bestaat uit een combinatie van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Dit gebeurt in 3 stappen:

  1. Het correct inschatten van het risico- en beveiligingsniveau conform VRKI.
  2. Een intakedocument opstellen dat past bij het geconstateerde risico
  3. Het professioneel toelichten en uitvoeren van de gekozen maatregelen.

Bij de keuze voor een gedegen inbraakmeldsysteem komt veel kijken. Ook uw verzekeraar kan eisen stellen aan welke VRKI klasse uw inbraakbeveiliging moet voldoen. Daar begeleiden wij u graag bij.

Fases Inbraakbeveiliging

  • Intakedocument
  • Projectering
  • Installeren
  • Detecteren
  • Reageren
  • Onderhouden
Inbraakbeveiliging