Samenwerking Van Lente & Woningcooperatie Vivare

Inbraakbeveiliging

Elke situatie verdient speciale aandacht en een goed doordacht (maatwerk) inbraakbeveiligingssysteem. Om de efficiëntie van het systeem te vergroten kijkt Van Lente ook naar de organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische aspecten.

Wij adviseren u om eerst goed naar de inbraakrisico’s te kijken en op basis daarvan te bepalen welk maatwerk inbraaksysteem het best aansluit bij uw situatie. Van Lente hanteert VRKI 2.0 en kent de eisen van verzekeraars. Samen stellen wij een gedegen beveiligingsplan op, waarin we goed kijken naar randvoorwaarden en belangen. Daar waar het voor de één van belang is dat een verzekering uitbetaalt, is het voor een ander van belang dat bijvoorbeeld de kennisintensieve producten veilig worden gesteld.

Goede inbraakbeveiliging bestaat uit een combinatie van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Dit gebeurt in 3 stappen:

  1. Het correct inschatten van het risico- en beveiligingsniveau
  2. Een beveiligingsplan opstellen dat past bij het geconstateerde risico
  3. Het professioneel toelichten en uitvoeren van de gekozen maatregelen.

Risicoanalyse beveiliging

Het begint allemaal bij het opstellen van een risicoanalyse, het zogeheten intake-document. Dit is maatgevend voor uw inbraakinstallatie. Hierbij is het essentieel om te weten hoe organisatorische en bouwkundige zaken op elkaar zijn afgestemd. Hoe worden ramen en deuren bijvoorbeeld afgesloten? Is er een goed sleutelbeheer? Beschikt u over gecertificeerd hang- en sluitwerk?

Oftewel, bij de keuze voor een gedegen inbraakbeveiliging komt veel kijken. Ook uw verzekeraar kan eisen stellen aan welke VRKI klasse uw inbraakbeveiliging moet voldoen. Daar begeleiden wij u graag bij.

Fases Inbraakbeveiliging

  • Projectering
  • Installeren
  • Detecteren
  • Reageren
Inbraakbeveiliging