Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties zijn onmisbaar in het automatisch ontdekken van brand en het in gang zetten van acties om erger te voorkomen. Niet alleen zorgen ze voor alarmering, Maar kunnen ze ook installaties aansturen of afschakelen. (ontruimingsalarminstallatie, luchtbehandeling, Liften, Deuren en/ brandscheidingen, RWA installatie enz.). Een juist ontwerp/projectie en goed PvE zijn een must voor een gedegen installatie.

De normen voor brandmeldinstallaties in de gebouwde omgeving liggen hoog. Terecht, want vanuit veiligheid voor Mens, gebouw en bedrijf continuïteit, valt er heel wat te verliezen tijdens een brand.

Van Lente is o.a. actief in industriële bedrijven, kantooromgevingen, zorginstellingen, sportcomplexen, distributiecentra enz.

Het vertalen van een brandmeldinstallaties naar industriële omgevingen, met name in de food en feed, is zo gezegd ‘andere koek’.  Er gelden dezelfde brandmeldnormen, echter moeten deze toepasbaar gemaakt worden voor de industriële omgeving. De regels in de industrie en dan met name in de Food en Feed waar Van Lente al jarenlang een sterke positie heeft, zitten scherp op Hygiëne (EHedG), Explosie gevaar (Atex) en natuurlijk ook bijv. de schoonmaak protocollen van de klant.

Een passende brandmeldinstallatie aanleggen in de food en feed industrie vraagt om domeinkennis en het vermogen om branddetectie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Eén op één een brandmeldnorm toepassen is (bijna) niet mogelijk. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de strenge eisen vanuit de industrie, Bouwbesluit 2012/BBL, brandmeldnormen, verzekeraar en/of bevoegd gezag. Dit vraag inzicht en creatief vermogen van onze specialisten. We gebruiken hierbij ook de nieuwste detectiemethodes, om een  “werkbare” installatie voor de klant te ontwerpen en te bouwen maar wel dat het voldoet aan alle regelgeving en natuurlijk de belangrijkste “ Het hoogst haalbare brandbeveiligingsniveau”.

De maandelijkse testen, jaarlijks onderhoud en begeleiding van eventueel inspectie instelling behoren ook tot ons takenpakket.

Fases brandmeldinstallaties

  • Advies
  • PvE
  • Projectering
  • Levering
  • Installatie
  • Oplevering
  • Onderhoud
BMI - CCV

Onze klanten

Yakult
Brandmeldinstallaties