Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties zijn onmisbaar in het automatisch ontdekken van brand en het in gang zetten van acties om erger te voorkomen. Niet alleen zorgen ze voor alarmering, ook sturen ze essentiële beveiligingsinstallaties aan, zoals ontruiming, rookmelding, blusmiddelen. Een juist ontwerp, PvE, een gedegen installatie en onderhoud zijn daarom belangrijk.

De normen voor brandmeldinstallaties in de gebouwde omgeving liggen hoog. Terecht, want vanuit veiligheid voor gebouw, mens en verzekeringen, valt er heel wat te verliezen tijdens een brand.

Van Lente is o.a. actief in kantooromgevingen, zorginstellingen, sportcomplexen, distributiecentra en industriële bedrijven. Het vertalen van een brandmeldinstallaties naar industriële omgevingen, met name in de food, is zo gezegd ‘andere koek’.  Er gelden dezelfde brandmeldnormen, echter moeten deze toepasbaar gemaakt worden voor de industriële omgeving. De regels in de industrie en dan met name in de Food en Feed, waar Van Lente al jarenlang een sterke positie heeft, zitten scherp op Hygiëne (EHedG). Ook het voorkomen van downtime en het creëren van functiebehoud heeft specifieke aandacht.

Een passende brandmeldinstallatie aanleggen in de food industrie vraagt domeinkennis en het vermogen om branddetectie vanuit een ander perspectief te bekijken. Eén op één een brandmeldnorm toepassen is niet altijd mogelijk. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de strenge hygiëne eisen vanuit de industrie en de brandmeldnormen. Dit vraag inzicht en creatief vermogen van onze specialisten. We conformeren detectiemethodes, aan de omgeving. Vaak is dit elektrotechnisch, soms ook bouwkundig.

Fases brandmeldinstallaties

  • Advies en projectering
  • Levering
  • Installatie
  • Onderhoud / PvE
BMI - CCV

Onze klanten

Yakult
Brandmeldinstallaties