Van Lente Systeemintegratie B.V.

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Van Doren Groep

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing van de Van Doren Groep. Deze voorwaarden bestaan uit de FME-leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 13 mei 2022 onder nr. 13/2022 met aanvullingen van de Van Doren Groep.

Tot de Van Doren Groep behoren Van Doren Engineers, Van Doren MES, Duim Techniek en Van Lente Systeemintegratie

Inkoopvoorwaarden Van Doren Groep